Jestem inicjatorką i organizatorką
wielu projektów rozwojowych.